Home
Geschiedenis
News
tarieven
reserveren
reglement
sponsoren
Contactformulier
Fotoalbum
adres/route

 

Reglement

 

 1. The Jammer wordt verhuurd in blokken van drie uur
 2. tarieven zijn inclusief gebruik van de aanwezige apparatuur
 3. defecten aan apparatuur of ruimte, onstaan anders dan door normaal gebruik, komen voor rekening van huurder
  • zowel voor- als achteraf vind een inspectie plaats van zowel de ruimte als apparatuur
  • een kwartier voor aanvang komt de ruimte beschikbaar en een kwartier na afloop dient de ruimte weer te zijn verlaten

 4. bij boeking dient het aantal muzikanten te worden opgegeven bij beheerder
 5. bezoekers worden alleen toegelaten na toestemming van de beheerder
 6. De beheerder wijst de oefenruimte toe waarbij in eerste instantie gekeken wordt naar de samenstelling van de bands.
 7. gebruik van drugs en roken is ten strengste verboden

 

Protocol coronamaatregelen The Jammer

(Op dit moment niet in werking)

 

 Algemeen:

 ·       Op alle onderstaande regels zal bij openen en sluiten worden toegezien door een bestuurslid van de Stichting Popbelang Zoeterwoude (SPZ), de bestuurlijke organisatie van The Jammer.

·       Alle gebruikers van The Jammer zullen worden geïnformeerd over dit protocol.

·       Gebruikers stemmen, bij gebruik van de oefenruimte, in met de voorwaarden en houden zich aan het opgestelde protocol.

·       Iedere gebruiker is medeverantwoordelijk voor de gezondheid van anderen.

·       De SPZ streeft naar een budget neutrale overgang naar de nieuwe situatie: de gebruikers hebben ook hierin een eigen verantwoordelijkheid.

 Praktisch:

 ·       Om 1,5 meter afstand te kunnen houden is het maximaal aantal bandleden dat in de kleine oefenruimte aanwezig mag zijn, vastgesteld op 6 personen. In de grote oefenruimte geldt een maximum van 8 personen.

·       In de oefenruimten zijn rode tegels op de vloer aangebracht om de 1,5 meter afstand te visualiseren.

·       Toewijzing van de ruimten vindt plaats op basis van bandgrootte.

·       Om tijdens pauze onderling contact tussen bands te vermijden, zijn er in de buitenruimte twee plekken gereserveerd, waarbinnen 1,5 meter onderlinge afstand kan worden bewaard.

·       Pauzes worden in onderling overleg zodanig gehouden dat men elkaar de ruimte geeft.

·       Om een optimale ventilatie te waarborgen staan alle ramen voor, tijdens en na een repetitie open.

 Toegang:

 ·       Een band heeft alleen toegang als er gereserveerd is.

·       The Jammer wordt geopend en afgesloten door een bestuurslid van de SPZ.

·       Er zal bij reservering naar de gezondheid geïnformeerd worden.

·       Je komt niet oefenen als je niet gezond bent, hiervoor gelden door RIVM opgestelde richtlijnen.

·       Bij gelijktijdig gebruik van de twee oefenruimten wordt gezorgd voor gespreide aankomst- en vertrekmomenten.

·       Er is geen toegang voor publiek of andere bezoekers.

·       Aankomst max. 5 minuten voor gereserveerde tijd.

·       Na repetitie gaan alle bandleden direct huiswaarts.

 Handelingen:

 ·       The Jammer zorgt voor ontsmettingsmiddelen, advies: neem zelf ook mee om eigen spullen te ontsmetten.

·       Iedereen ontsmet bij binnenkomst de handen met de aanwezige middelen.

·       Iedereen ontsmet (in ieder geval na afloop) alles wat is aangeraakt: denk aan deurknoppen, meubilair, versterkers, bekkens, snoertjes, et cetera.

·       Zangers maken gebruik van een plexiglas scherm, een eigen microfoon met een eigen kabel. Er zijn geen microfoons van The Jammer beschikbaar. Zij desinfecteren voor- en achteraf.

·       Blazers maken gebruik van een plexiglas scherm, zij desinfecteren voor- en achteraf.

·       Slagwerkers gebruiken eigen stokken en desinfecteren alles wat zij aanraken, voor- en achteraf.

·       Gitaristen gebruiken alleen hun eigen instrument, kabels en effecten en desinfecteren alles wat zij beroeren, voor- en achteraf.

·       Alle betalingen gaan natuurlijk digitaal.

 Voorzieningen:

·       De kantine- en keukenvoorzieningen zijn tot nader order gesloten.

·       De keukenruimte mag alleen worden gebruikt voor handen wassen en als doorgang naar het toilet.

·       Het toilet is geopend, maar houd het gebruik beperkt. The Jammer zorgt voor desinfectiedoekjes voor gebruik voor en na toiletbezoek.

 

 


 

 

StichtingPopbelangZoeterwoude | popbelangzoeterwoude@live.nl